Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, 30. oktober - 1. november 2009

Om KoMiN

For information in English see this web page which is a translation of this done by Google Translate. We take no responsibility for stupid translations. Since the talks are given mainly in Norwegian we have only made this web page in Norwegian.

KoMiN er en årlig konferanse for norske matematikkstudenter på alle nivå, som ble holdt for første gang ved NTNU, Trondheim, i november 2006. Konferansen arrangeres i år av studenter og stipendiater ved NTNU igjen, etter å blitt arrangert av henholdsvis Universitetet i Oslo og Universitetet i Bergen i 2007 og 2008.

Formålet med en slik konferanse er å kunne knytte kontakter på tvers av universitetene og å kunne presentere spennende matematikk fra alle dens ulike grener. Konferansen arrangeres av og for studenter og stipendiater. Det legges stor vekt på det sosiale for å gi studentene anledning til å bygge seg et solid nettverk.

Sponset av: